fbpx
Opodatkowanie CIT spółek komandytowych

Opodatkowanie CIT spółek komandytowych

Aktualnie podatek od dochodów generowanych z działalności płacony jest bezpośrednio przez wspólników spółki komandytowej, proporcjonalnie do posiadanego udziału w zyskach. Już od stycznia 2021 r. planowane jest, że spółki komandytowe mające siedzibę lub zarząd na terytorium Polski staną się podatnikiem CIT.

read more